BESTYRELSEN

TRYKFODEN´s bestyrelse.

 

Bestyrelsen er på generalforsamlingen den 20. januar 2024 sammensat således:

Formand:             Susanne Ravn Simonsen, pilevej@post.tele.dk

Sekretær:            Kirsten Berner,  j.berner@outlook.dk

Kasserer:             Lilian Cipikoff,  cipikoff@pc.dk

Best. medlem:      Karen Kjeldsen,  karen.ek.kjeldsen970@gmail.com

Best. medlem:      Anette Riisager,  anetteriisager@gmail.com

Revisor:                Dagmar Gleditsch,  dagmar.gleditsch@gmail.com

Bestyrelsen kan kontaktes på ovenstående mailadresser.