BESTYRELSEN

TRYKFODEN´s bestyrelse.

 

Bestyrelsen er på generalforsamlingen den 18. januar 2020 sammensat således:

Formand:             Susanne Ravn Simonsen, pilevej@post.tele.dk

Sekretær:            Kirsten Berner,  j.berner@outlook.dk

Kasserer:             Lilian Cipikoff,  cipikoff@pc.dk

Best. medlem:      Karen Kjeldsen,  karenogerik@kjeldsen.mail.dk

Best. medlem:      Anette Riisager,  anetteriisager@gmail.com

Revisor:                Dagmar Gleditsch,  dagmar.gleditsch@gmail.com

Bestyrelsen kan kontaktes på ovenstående mailadresser.