GENERALFORSAMLING

Nedenfor er referater fra generalforsamlinger.

Referat fra generalforsamling den 22. januar 2022

Referat fra generalforsamling den 12. juni 2021

Referat fra generalforsamling den 18. januar 2020


Referat fra generalforsamling den 26. januar 2019

Referat fra generalforsamling den 20. januar 2018

Referat fra generalforsamling den 28. januar 2017

Referat fra generalforsamling den 23. januar 2016

Referat fra generalforsamling den 24. januar 2015

Referat fra generalforsamling den 01. februar 2014

Referat fra generalforsamling den 26. januar 2013

Referat fra generalforsamling den 21. januar 2012

Referat fra generalforsamling den 22. januar 2011

Referat fra generalforsamling den 23. januar 2010

Referat fra generalforsamling den 17. januar 2009


 

 

 


<